Skip to content

เควสต์ปลดล็อค Akashi (SSR)

 • by

ในเกม Azur Lane มีเควสต์แบบยาวมากอยู่ เพื่อหาตัว Akashi หนึ่งในตัวละครที่หาด้วยวิธีปกติไม่ได้ อีกทั้งเป็นเรือซ่อมบำรุง (เรือฮีล) ลำแรกแบบขั้น 5 ดาว อย่างไรก็ตาม การทำเควสต์ กินเวลาอย่างน้อยประมาณ 26 วัน เพราะติดเควสต์ Backyard และวันลง Raid ได้ ทำให้ต้องใช้ความตั้งใจในการทำอยู่พอสมควร

* (18/8/18) ยังไม่มีช่วงเริ่มเซิร์ฟเวอร์ Global ถ้าเพิ่มจะมีประกาศภายหลัง
* เพิ่มใน Global 8 ตุลาคม 2018

เงื่อนไขเริ่มเควสต์: เข้าใน Shop แล้วจิ้มที่ตัว Akashi ประมาณ 30 ครั้ง จะเป็นการเริ่มเควสต์

 1. หาแผ่นอัพเกรด T1 30 ชิ้น (ถ้าครบอยู่แล้วจะผ่านไปข้อ 2 ทันที)
 2. สร้างเรือ 10 ลำ [แบบไหนก็ได้]
 3. สร้างอุปกรณ์ 5 ชิ้น [ด่านแรกๆ จะหาของสร้างง่ายกว่า]
 4. ทำลายอุปกรณ์ 10 ชิ้น
 5. ส่งเรือไปสำรวจ (Expeditions) 10 ครั้ง
 6. ผ่านเควสต์ D18 (กดให้อาหารใน Backyard) 14 ครั้ง [ใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน]
 7. ผ่าน Raid ตอร์ปิโด (Firepower) 3 ครั้ง(จีน – 火力 / ญี่ปุ่น – 水上)[ทุก Raid ไม่จำกัดความยาก]
 8. ผ่าน Raid ตอร์ปิโด (Air) 3 ครั้ง (จีน – 空域 / ญี่ปุ่น – 航空)
 9. ผ่าน Raid ขวางเรือระเบิด (ได้หนังสือสกิล) 3 ครั้ง
 10. ผ่าน Raid สู้บอส (ได้กล่อง) 3 ครั้ง
 11. เปิดกล่องม่วงญี่ปุ่น (Sakura Empire) 10 ครั้ง [ควรสะสมกล่องไว้ล่วงหน้า]
 12. เปิดกล่องทองญี่ปุ่น 5 ครั้ง [ควรสะสมกล่องไว้ล่วงหน้า]
 13. ผ่านบท 8-4 แบบปกติ 1 ครั้ง
 14. ผ่านบท 1-4 แบบยาก 6 ครั้ง
 15. ผ่านบท 2 (ด่านไหนก็ได้) แบบยาก 6 ครั้ง
 16. ผ่านบท 3 (ด่านไหนก็ได้) แบบยาก 6 ครั้ง
 17. ผ่านบท 4 (ด่านไหนก็ได้) แบบยาก 6 ครั้ง
 18. ผ่านบท 5 (ด่านไหนก็ได้) แบบยาก 6 ครั้ง
 19. สะสมรอยเท้า 11 อัน (ตามภาพล่าง)
 20. กดสร้างไอเทมเท้าแมวฟื้นฟู (ของ 5 ดาว) 1 ชิ้น

ผ่านครบทุกข้อ จะได้รับ Akashi (SSR, Repair Ship) มาใช้ 1 คน และปลดล็อคอาคาชิตอนสร้างเรือแบบ Light (แต่ส่วนมากจะได้ Sandy มากกว่า)

สุดท้ายตามล่าหาลายที่ซ่อนอยู่ในฉาก 11 จุด