ตัวอย่างการใส่ Triple Card ในเซิร์ฟเกาหลี (24/6/17)

3093

ตัวอย่างในเซิร์ฟเวอร์เกาหลี วันที่อาทิตย์ 24 มิถุนายน 2017 จาก 3 อันดับแรกของเซิร์ฟเวอร์ ในช่วง Season 5 เวฟ 3 ของไททัน Hyperion & Metis ทั้งนี้ก็เป็นเพียงแนวทาง ควรประยุกต์ใส่ตามความเหมาะสม

การ์ด Triple การ์ดจะลดผลของการ์ดบางอย่างลด อย่าง ATK Dual 39% -> Triple 28% และ ASPD Dual 27% -> Triple 18% ทำให้ความนิยมบางใบลดลงไป อีกทั้งโอกาสให้ตรงการ์ดตามที่ต้องการยากกว่า Dual หลายเท่า จึงอาจต้องหาการ์ดที่พอใช้งานได้แทนไปก่อน

* (Edit) Patch เพิ่ม/ลดความสามารถการ์ด มาหลัง Season 5 ประมาณ 1 เดือน ไม่มีผลในเซิร์ฟ Global เท่ากับว่าออพที่โกงจนโดนลดความสามารถ คือ Attack Speed กับ เพิ่ม Base ATK

เนื่องจากเป็นการ์ดของ Season 5 วิธีใส่อาจต่างไปบ้างตามบทบาทของตัวหลักที่เปลี่ยนไป เลือกใส่การ์ดใบอื่นแทนอาจจะดีกว่า

  • หลายตัวใส่การ์ดเพื่อใช้กับบอสตัวที่ 4 Cerberus อย่าง Greysoul, Hellhawk จึงไปใส่การ์ดบอส
  • ปรับสูตรคำนวณ Damage และความแม่นยำใหม่ ทำให้ EVA มีผลค่อนข้างดีกว่าสมัย Season 4

การ์ดจากอันดับต้นๆ (24/6/17)

Transcended คนที่ได้อันดับ 1 คนที่ได้อันดับ 2 คนที่ได้อันดับ 3
Transcended Deathcrown STR 13% ASPD 18% Vary 50% STR 13% ATK 28% Life.S 14% STR 13% ATK 28% Fix.D 22%
Transcended Greysoul DEX 13% Vary 50% Boss 46% DEX 13% ATK 28% Boss 46% DEX 13% ATK 28% Boss 46%
Transcended Brightspark INT 13% ATK 28% Fix.D 22% INT 13% ATK 28% Vary 50% INT 13% Vary 50% Fix.D 22%
Transcended Bloodwind DEX 13% Vary 50% Boss 46% DEX 13% Vary 50% Boss 46% DEX 13% Vary 50% Boss 46%
Transcended Blackaria INT 13% ATK 28% EVA 175 STA 13% ASPD 18% ATK 28% INT 13% DEF 37% EVA 175
Transcended Ravengale INT 13% ASPD 18% Vary 50% INT 13% ATK 28% Boss 46% INT 13% ASPD 18% Boss 46%
Transcended Gaela STR 13% ATK 28% Vary 50% STR 13% Vary 50% Fix.D 22% STR 13% Vary 50% Fix.D 22%
Transcended Mikaela DEX 13% ATK 28% Vary 50% DEX 13% ATK 28% Fix.D 22% DEX 13% ATK 28% Cri.R 149
Transcended Farrah INT 13% ATK 28% Boss 46% INT 13% ATK 28% ASPD 18% INT 13% ASPD 18% Boss 46%
Transcended Fryderyk INT 13% ATK 28% Vary 50% INT 13% ATK 28% Vary 50% INT 13% ATK 28% Vary 50%
Transcended Kymael STR 13% DEF 37% AOE -25% STA 13% ASPD 18% EVA 175 STR 13% ASPD 18% DEF 37%
Transcended Llywelyn DEX 13% Vary 50% Boss 46% DEX 13% Vary 50% Boss 46% DEX 13% Vary 50% Boss 46%
Transcended Storm Bear STR 13% Vary 50% Fix.D 22% STR 13% ASPD 18% Vary 50% STR 13% ASPD 18% Vary 50%
Transcended Bliss Foxy INT 13% Vary 50% Boss 46% INT 13% Vary 50% Boss 46% INT 13% Vary 50% Boss 46%
Transcended Chaser Tracy DEX 13% Vary 50% Boss 46% DEX 13% ATK 28% Vary 50% DEX 13% Vary 50% Boss 46%
Transcended Drunken Falcon INT 13% ATK 28% EVA 175 STR 13% ASPD 18% EVA 175 STR 13% DEF 37% EVA 175
Transcended Manalandy INT 13% ATK 28% EVA 175 INT 13% ASPD 18% ATK 28% INT 13% ASPD 18% ATK 28%
Transcended Hellhawk DEX 13% Vary 50% Boss 46% DEX 13% ATK 28% Fix.D 22% DEX 13% Vary 50% Fix.D 22%
Transcended Arrow Trigger DEX 13% Vary 50% Boss 46% DEX 13% Vary 50% Boss 46% DEX 13% Vary 50% Boss 46%
Transcended Shadow Howl STR 13% Vary 50% Boss 46% STR 13% Vary 50% Boss 46% STR 13% ATK 28% Vary 50%
Transcended Margaret INT 13% ATK 28% Boss 46% INT 13% ASPD 18% Boss 46% STR 13% ATK 28% Boss 46%
Transcended Mercedes INT 13% ASPD 18% DMG -15% INT 13% ASPD 18% ATK 28% INT 13% DEF 37% EVA 175
Transcended Turq INT 13% Vary 50% Boss 46% INT 13% Vary 50% Boss 46% INT 13% Vary 50% Boss 46%
Transcended Lucienne DEX 13% Vary 50% Boss 46% DEX 13% Vary 50% Boss 46% DEX 13% Vary 50% Boss 46%
Transcended Windlune DEX 13% Vary 50% Boss 46% DEX 13% Vary 50% Boss 46% DEX 13% Vary 50% Boss 46%
Transcended Belle Snow INT 13% Vary 50% Boss 46% INT 13% ASPD 18% Boss 46% INT 13% ATK 28% Boss 46%
Transcended King Gram STA 13% DEF 37% EVA 175 STA 13% ATK 28% EVA 175 STR 13% ASPD 18% Vary 50%
Transcended Tiel STR 13% ATK 28% Boss 46% STR 13% ASPD 18% ATK 28% STR 13% ASPD 18% ATK 28%
Transcended Atlas DEX 13% ATK 28% Vary 50% DEX 13% Vary 50% Fix.D 22% DEX 13% ASPD 18% Vary 50%
Transcended Tethys INT 13% ATK 28% EVA 175 INT 13% ASPD 18% ATK 28% INT 13% ASPD 18% ATK 28%
Transcended Prometheus INT 13% Vary 50% Boss 46% INT 13% Vary 50% Boss 46% INT 13% Vary 50% Boss 46%
Transcended Helios STR 13% ATK 28% Boss 46% STR 13% ASPD 18% ATK 28% INT 13% ASPD 18% ATK 28%
Transcended Hyperion DEX 13% Vary 50% Boss 46% INT 13% Vary 50% Boss 46% INT 13% Vary 50% Boss 46%
Transcended Metis INT 13% Vary 50% Boss 46% INT 13% Vary 50% Boss 46% INT 13% Vary 50% Boss 46%

อธิบายการ์ดบางใบ

  • ASPD = Attack Speed ความเร็วในการโจมตี
  • Cri.R = Critical Rate อัตราติดคริติคอล
  • Fix.D = Fix Damage ความเสียหายแบบสีม่วง (ไม่สน Def ฝ่ายตรงข้าม แต่ไม่ติด Critical)
  • Boss = เพิ่มความเสียหายแก่บอส
  • Vary = เพิ่มความเสียหายหลากหลาย (สุ่มระหว่าง 0%-50%)
  • EVA = อัตราหลบหลีก
  • Life.S = Life Steal ขโมยเลือด (ค่อนข้างมีผลเวลาเล่นใน TAG (โหมด 1:1))
  • DMG-, AOE- = ลดความเสียหายโดยรวม กับ ลดความเสียหายแบบโจมตีเป็นกลุ่ม ตามลำดับ

Deify (จุติ)

เกาหลีส่วนใหญ่เอาไปทำทรานกันหมดแล้ว เลยเหลือไม่กี่ตัว เช็คจาก Top 10 Arena 28/6/17

* กุญแจ Helios (Helios), Shabelle (Epsilon), Yvante (Shasha), Drunken Falcon (Omega) ยังใช้ได้ใน Season 5 กับบอสบางตัว จึงยังนิยมใช้กันอยู่และใส่การ์ดดีๆ ให้

Helios STR 13% ASPD 18% Boss 46% STR 13% ASPD 18% ATK 28% STA 13% DEF 37% AOE -25%
Fulson DEX 13% Vary 50% Life S. 14% DEX 13% Vary 50% Cri.R 149 DEX 13% ASPD 18% Fix.D 22%
Cronos STR 13% Vary 50% Fix.D 22% STR 13% ASPD 18% Vary 50% STR 13% ASPD 18% Vary 50%
Shabelle INT 13% ASPD 18% Weapon 35% STA 13% ASPD 18% AOE -25% INT 13% EVA 175 DMG -15%
Yvante INT 13% ASPD 18% Boss 46% INT 13% BOSS 46% DMG -15% INT 13% ATK 28% Boss 46%
Drunken Falcon STR 13% ASPD 18% Cri.R 149 STR 13% ASPD 18% AOE -25% STR 13% ATK 28% Boss 46%
Bellsnow INT 13% ASPD 18% Boss 46%

 

Related Post