Skip to content

Realm Royale Database

คุณสมบัติและ Stat ของ Armor

  • by

เกราะในเกมของ Realm Royale ทุกคลาสจะเหมือนกันหมด คือ เพิ่มขีด Armor (สีเหลือง) ให้มากขึ้นจากเดิม สูงสุด คือ 1,200 นอกจากนี้ยังมีผลในการช่วยสนับสนุนผู้เล่น โดยของม่วงขึ้นไป จะมีโบนัส Stat ให้กับตัวละคร และของทองจะเพิ่มให้มากสุด การสู้กับคนที่ของครบแล้วจึงค่อนข้างยากพอสมควรโดยเฉพาะช่วงเหลือผู้เล่นไม่กี่คน